Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

AUTISMUS - KUDY KAM - podpora rodin s dětmi se specifickými potřebami v regionu Novojičínska

Projekt „Autismus – kudy kam?“ je zaměřen na podporu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) v okrese Nový Jičín. Jeho cílem je podpořit tyto rodiny, a to tak, aby úspěšně zvládaly náročnou výchovu autistického dítěte ve svém vlastním přirozeném prostředí, a to formou poskytnutí psychologické pomoci, posílením jejich kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS a zvýšením jejich informovanosti o problematice postižení PAS i dostupnosti relevantních služeb. Současně pomůže jejich dítěti s PAS co nejvíce rozvinout jeho potenciál a soběstačnost.

V rámci projektu proběhne 5 - 8  RODIČOVSKÝCH podpůrných SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM. Pravidelně se scházející uzavřená skupina rodičů dětí s PAS vedená zkušenou psychoterapeutkou PhDr. Sylvou Navarovou nabídne rodičům bezpečný prostor pro vzájemné předávání zkušeností, sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s postiženým dítětem.
V této skupině se mohou rodiče vzájemně inspirovat, předávat užitečné informace a vyzkoušené dovednosti. Naučí se také základní relaxační techniky.
 
Prožitková setkání s prvky MUZIKOTERAPIE nabídnou rodinám dětí s PAS aktivní odpočinek, pomohou jim uvolnit psychické napětí, poskytnou radost ze seberealizace, sebevyjádření, přinesou jim společný pozitivní zážitek. Při výchovně vzdělávacích činnostech dětí s mentálním postižením má hudba významné místo. Není důležité, jestli děti umí zpívat, či hrát na nástroje, hudba je prostředkem pro spolupráci. Muzikoterapie nabízí možnost zábavnou formou procvičovat koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci a řeč, prohlubovat kontakty, prodlužovat dobu soustředění. Spolupráci na lekcích muzikoterapie nám přislíbila Jindřiška Letáková.
 
Dále se uskuteční tři ODBORNÉ SEMINÁŘE pro rodiče dětí s PAS. Tyto akce budou otevřené i širší veřejnosti včetně rodičů, kteří zaznamenávají odlišnosti ve vývoji svého dítěte a s jeho vyšetřením stále váhají.
 
V průběhu seminářů a setkání s psycholožkou bude v prostorách rodinného centra zajištěno hlídání dětí zkušenou a kompetentní pečovatelkou.
autismus-kudy-kam-plakat-maly.png
KDY: první setkání 31.10.2017 v 16:00 hod.
KDE: PROVÁZEK - rodinné centrum
CENA: ZDARMA - nutná registrace do projektu
TRVÁNÍ: ŘÍJEN 2017 - BŘEZEN 2018
VÍCE INFORMACÍ: u Katky, 725 210 050, projekty@proficionj.cz

Kontakt

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde.

 

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.
sídlo:  B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín, IČ: 227 34 147,
bankovní spojení: 2701058749 / 2010