Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě

EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 

 

 

Anotace

Projekt zavádí aktivity EVVO do standardní nabídky služeb rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích. Projekt cílí na rodiče s malými dětmi, u nichž si klade za cíl posílit jejich environmentální vědomí a chování v běžném životě. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity a aktivity pro sdílení dobré praxe a informací mezi MC a RC. Dále projekt zahrnuje pilotní EVVO akce pro dospělé, pro rodiče s malými dětmi a malé děti ve vybraných RC a MC. Projekt je realizován s odborným partnerem - Eko-info centrem Ostrava (EICO) a volně navazuje na již realizované projekty z EVVO oblasti.
 

Celkový cíl projektu

Hlavním cílem projektu je formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí se zaměřením na podpoření ekologického stylu života rodin s malými dětmi na Moravě.
 
Účelem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi tří moravských krajů, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území těchto krajů.
 
 

Aktivity projektu

A1: Síťování a vzdělávání mateřských a rodinných center pro zavádění EVVO

  • úvodní seminář k seznámení s projektem a společné naplánování projektových aktivit, termín konání: PÁ 29.5., 10:00. Přihlášení je možné zde.
  • dvoudenní školení školitelů, tj. školení pro lektory RC a MC pracujícími s dětmi a jejich rodiči v kroužcích i na příměstských táborech; termín konání: 18.-19.6. 2015, místo konání RC Provázek Nový Jičín
  • vzdělávací pobyt pro pracovníky RC a MC - 4 denní pobytové zážitkové, informační a sdílecí setkání pro pracovníky center s vlastními dětmi za účelem naučení a vyzkoušení si EVVO aktivit v praxi, termín konání: 20.-23.8.2015
  • náhledy a sdílení dobré praxe  - umožněním dojíždění a osobní účasti pracovníků MC a RC na pilotních aktivitách pro veřejnost organizovaných ve vybraných RC a MC (viz další aktivity), ale i nepřímo díky Facebooku
  • závěrečný seminář pro pracovníky RC a MC na konci projektu, 18.3.2016, od 9:30 v RC Provázek, multifunkční místnost Spirála ve 2. patře. Přihlášení je možné zde.
  • vydání  manuálu pro zavádění EVVO do činnosti RC/MC, v tištěné podobě v nákladu 400 ks. Manuál najdete ke stažení dole na této stránce v el. podobě nebo ZDE.

 

A2: Chci být EKO jak na to?

5 osvětových aktivit pro dospělou veřejnost v pěti RC nebo MC z OC, ZL a MSK kraje.

Workshopy, praktické dílny, přednášky s diskusí a besedy v rámci tematických bloků + následné konzultace, včetně zajištění hlídání dětí. Akce budou zaměřeny na prožitek a praktické rady. Akce budou pro účastníky pořádány zdarma. 

Akcí se mohou zúčastnit pracovníci jiných RC a MC. V rámci projektu jim může být proplaceno cestovné (veřejná doprava). Součástí náhledu bude i společné setkání a sdílení dobré praxe v daném RC. V případě Vašeho zájmu kontaktujte administrátorku projektu Lucii Hrdličkovou na emailu: lucie.hrdlickova@proficionj.cz, tel. 725 210 057.

Plán termínů a témat je následující:
Po 2. 11. 2015, 10,30 hod, Heřmánek, Olomouc - Ekologicky šetrná domácnost, foto 
Čt 12.11. 2015, 16 hod, Naše místo, Havířov - Ekologicky šetrná domácnost, foto
Pá 20.11. 2015, 16,30 hod, RC Želvička, Klimkovice - Ekologicky šetrná domácnost, foto
Po 30.11. 2015, 16:00, RC Provázek, Nový Jičín - Ekologicky šetrná domácnost
Pá 11.12. 2015, 9:30 hod, Klubíčko Kroměříž - Předcházení vzniku odpadů


Anotace:
Beseda na téma ekologicky šetrná domácnost
Rady a tipy pro ty, kteří chtějí svou domácnost vést s ohledem na životní prostředí. Podle zájmu můžeme volit z témat: výběr potravin, úklid v domácnosti, úspory vody a energií, nakládaní s odpady a předcházení jejich vzniku, kompostování nejen na zahradě, dětské pleny a hračky. Bude také prostor pro sdílení Vašich zkušeností.

Beseda na téma ekorodič
Rady a tipy pro rodiče, kteří chtějí o své nejmenší pečovat ohleduplně k životnímu prostředí. Povídat si budeme především o dětských plenách, nákupu hraček, výběru potravin, dětské kosmetice, ale můžeme si také povědět i jiné zajímavé tipy pro Vaši domácnost. Bude také prostor pro sdílení Vašich zkušeností.

"Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne" - beseda na téma předcházení vzniku odpadů.
Můžete se těšit na tipy pro Vaši domácnost, které Vám pomohou vytvářet co nejmenší množství domovního odpadu, zmíníme se také o recyklaci, budeme hledat nové využití pro staré věci a pokud budete mít chuť vyrobíte se také praktickou drobnost, kterou si odnesete domů.
 

 A3: Zelené Klubko s Pidiškolkou

Včlenění EVVO do aktivity, která v sobě kloubí dvě typické aktivity pro klienty RC a MC - volnočasový kroužek pro rodiče s dětmi a hlídání dětí. 

Pravidelné setkání přihlášených rodičů s dětmi pod vedením lektora/rů na celé dopoledne - v podstatě celodopolední komunitní EVVO kroužek. Součástí bude i možnost účasti dětí bez rodičů od 2 let věku v režimu krátkodobé hlídací služby, s níž máme téměř dvouletou zkušenost. Zahájení: září 2015.

Obsahem je seznámení s koloběhem přírody a tím, jak do něj člověk může pozitivně i negativně zasáhnout svým chováním, a to zprostředkováním informací formou hry a společného zážitku. Součástí bude i vytvoření malé, svépomocné, komunitní Provázkovy zahrádky a společná péče o jednoduché plodiny a drobné zvířectvo. Účastníci kroužku tak mohou zazít v  malém výsev a výsadbu, pěstování i sklizeň včetně přípravy svých drobných pokrmů či dekorací.

V rámci kroužku  probíhají i výlety do přírody se hrami zaměřenými na porozumění koloběhu přírody a pravidel ekochování. Dále jsou do kroužku zahrnuty společné dílny na výrobu hraček, pomůcek, kosmetiky nejen pro maminky, aj. Aktivity budou uzpůsobeny počasí a budou tak probíhat venku nebo vevnitř v místnostech RC Provázek.

Prostřednictvím zabezpečení zázemí a proplacením cestovného je účast na Klubku umožněna v průběhu roku i dalším pracovníkům přihlášených MC a RC.

Fotogalerie z kroužku.

 

A4: Pavučina

vzor jednorázové, hromadné, komunitní EVVO akce pro rodiče s dětmi. Akce povede ke zvýšení povědomí o možnostech odpovědného přístupu k životnímu prostředí u veřejnosti, která o to nemusí přímo jevit zájem (například formou workshopů) a zároveň zde podpoříme zájem o účast na předchozích dvou aktivitách projektu.

Půjde o “bojovou hru” s úkoly zaměřenými na znalosti přírody a zásady ekochování pro rodiče a děti v okolí RC Provázek. Zde  bude připraveno 5-10 zastavení s plněním interaktivních a
atraktivních úkolů s výše uvedeným zaměřením.

Pavučinu byla zorganizována a vymyšlena na pobytovém školení lekotrů RC a MC.  

Poprvé se konala v září (12.9.) s druhotným účelem propagace projektu. Fotografie Pavučina, září 2015.

Další Pavučina se uskuteční na jaře: 20.3. jako Velikonoce s Pavučinkou. 

 

A5: Zelený příměstský tábor s Pidiškolkou

implementace EVVO do typově vybrané aktivity nabízené NĚKTERÝMI rodinnými a mateřskými centry, ale i volnočasovými zařízeními.
 
Oproti jiným volnočasovým zařízením tkví jedinečnost aktivity v organizaci tábora převážně pro předškolní děti (2 - 6 let). Takové tábory pořádáme již dva roky a jsou v regionu právě jedinečné a vyhledávané. Pro EVVO malých dětí jsou tedy vhodnou prázdninovou příležitostí.
 
Tábor bude mít podobné obsahové zaměření jako Zelené klubko s využitím stejného zázemí (viz výše). Tábor bude určen dětem bez rodičů s tím, že máme zkušenost jeho kombinování také pro děti již od 2 let v dopoledních hodinách.
 

Partner projektu

Eko-info centrum Ostrava (EICO) - založeno v r. 1999 s cíli v oblasti ochrany ŽP a udržitelného rozvoje. V roce 2004 byla rozšířena působnost o soc. poradenství a komunitní práci.
 
Ekovýchovné akce zaměřené na rodinu pořádá jako jediná organizace v MSK kraji. Působnost partnera zahrnuje celý MSK kraj. Partner má dostatečné odborné zázemí, dlouholeté zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti v oblasti ŽP, včetně projektů financovaných z ESF, Finančního mechanismu EHP a Norska, SFŽP, OP RLZ aj. Partner bude v projektu plnit funkci odborného garanta v oblasti EVVO, včetně zajištění odb. personálu a supervize. 
 

Podpora projektu

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 
 

 

Tisková zpráva k projektu
Manuál pro zavádění EVVO do činnosti RC a MC
Projektová koordinátorka a osoba zodpovědná za propagaci Radka Filipíková, radka.filipikova@proficionj.cz, tel. 725 210 053
Projektová administrátorka Lucie Hrdličková, lucie.hrdlickova@proficionj.cz, 725 210 057

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.