Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Minibalet (3+)

Taneční pohybová průprava (věk 3+)

Podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, učí je správnému držení těla a jeho směřování do prostoru, cítění hudby, citlivosti, vnímavosti a tvořivé práci.

Děti procvičují základy tvořivého tanečního pohybu a seznamují se s výrazy z taneční a také baletní techniky. Rozšiřují si svůj pohybový slovník formou různých her a objevováním zákonitostí pohybu v prostoru a čase.S vývojem dětí se nácvik kreativního pohybu rozšiřuje o přesnější tělesnou koordinaci a souvislejší pohybové vazby, o práci na zemi, která dětem pomáhá lépe si uvědomovat prostor. Zároveň se již snaží o základy typických tanečních prvků - propínání nohou a špiček, vědomé držení těla a jeho přesné směrování v prostoru. Zábavné a kreativní prvky s příběhem, hry a další odlehčující aktivity udržují výuku pro děti přitažlivou. Těmito aktivitami si děti zároveň neustále rozvíjejí svoji pohybovou paměť. Lekce trvá 45 min. 

Foto z kroužku (květen 2015).

Organizace kroužku

Lektorka: Jana Marková

Lekce jsou organizovány pro děti bez rodičů. Kapacita skupinky: min. 5 - max.12 dětí

Zahájení dalšího bloku: pondělí 11. února 2019, blok bude zahrnovat 17 lekcí, (ukončení pololetí bude 17.6. 2019), prodloužení je možné v případě  absenci lektorky na lekcích a jejich náhradách). Kurz neprobíhá o prázdninách a ve státní svátky.

REGISTRACE ZDE  v sekci KURZY (po přihlášení obdržíte na email pokyny k platbě).

Desatero pro kroužky v Provázku
KDY PO 15:45-16:30
S KÝM Jana Marková
KDE cvičebna v přízemí RC Provázek
CENA 1445,- Kč/ 17 lekcí
VÍCE INFORMACÍ u Andrej tel.č. 777 708 445, andrea.erbenova@proficionj.cz
I. POLOLETÍ 2018 - 2019 PO 11.2. 2019 - 17.6.2019

Kontakt

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde.

 

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.
sídlo:  B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín, IČ: 227 34 147,
bankovní spojení: 2701058749 / 2010