Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Naše dítě má PAS

Péče o děti s poruchou autistického spektra je pro jejich rodiče náročná psychicky, časově i finančně. Jen málo dostupných služeb pro tyto rodiny pracuje s rodinou jako celkem, často bývají opomíjeni především zdraví sourozenci dítěte s PAS. I proto bychom tyto rodiny rádi podpořili v rámci našeho projektu "Naše dítě má PAS", který volně navazuje na již dříve realizované projekty "Autismus - kudy kam?" a "PAS: Nejsme v tom sami - program podpory rodin s poruchou autistického spektra".Projekt “Naše dítě má PAS” je zaměřen na kompletní podporu rodin, z nichž některé z dětí nebo i více dětí má poruchu autistického spektra. Hlavním cílem projektu je tyto rodiny podpořit takovým způsobem, aby co nejlépe zvládaly péči o dítě/děti s PAS v jejich domácím prostředí. Součástí projektu budou např. přednášky, setkání podpůrné skupiny či psychologem a další aktivity. Projekt je realizován v období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 za podpory Nadace AGROFERT. Děkujeme.

Nadace AGROFERT

Ing. Kateřina Ficková (projektová manažerka): projekty@proficionj.cz

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.