Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

POVÍDÁLEK

Máme pro dětičky POVÍDÁLKA

kroužek zaměřený na logopedickou prevenci poruch a vad řeči za účelem zlepšení vyjadřovacích schopností a formulace myšlenek.

Děti zejména pomocí říkadel,  básniček,  písní,  přirozeného povídání a logopedických cvičení rozvíjí slovní zásobu,  jsou vedeny k procvičování správné výslovnosti hlásek a rozvíjí jazykové dovedností.

Soucasně bude náplní:

- rozvoj hrubé a jemné  motoriky,  grafomotoriky a oromotoriky
- dechová cvičení podporující správnou plynulost řeči
- hry s rytmem,  rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti,  pozornosti a diferenciace
- rozvoj pravolevé orientace a orientace v prostoru
-artikulační cvičení a náprava poruch výslovnosti jednotlivých hlásek

 

REGISTRACE ZDE

 

KDY PONDĚLÍ od 15:30 -16:30 a od 16:45 - 17:45
KDE RC PROVÁZEK, hnízdečko
CENA 1020,- Kč / 12 lekcí
Více informací zaneta.konopacova@proficionj.cz, tel. 728189742
S KÝM Katka Plánka
I. POLOLETÍ 2017 - 2018 2.10.2017 - 8.1.2018

Kontakt

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde.

 

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.
sídlo:  B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín, IČ: 227 34 147,
bankovní spojení: 2701058749 / 2010