Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

POVÍDÁLEK

Máme pro dětičky POVÍDÁLKA

kroužek zaměřený na logopedickou prevenci poruch a vad řeči za účelem zlepšení vyjadřovacích schopností a formulace myšlenek.

Děti zejména pomocí říkadel,  básniček,  písní,  přirozeného povídání a logopedických cvičení rozvíjí slovní zásobu,  jsou vedeny k procvičování správné výslovnosti hlásek a rozvíjí jazykové dovedností.

Současně bude náplní:

- rozvoj hrubé a jemné  motoriky,  grafomotoriky a oromotoriky
- dechová cvičení podporující správnou plynulost řeči
- hry s rytmem,  rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti,  pozornosti a diferenciace
- rozvoj pravolevé orientace a orientace v prostoru
-artikulační cvičení a náprava poruch výslovnosti jednotlivých hlásek

Těší se na Vás Kateřina Plánka

 

REGISTRACE ZDE

 

KDY ÚT 17:00 - 17.40, ČT 15.55 - 16.35
TERMÍN
KDE RC Provázek, pravé křídlo budovy Gymnázia, Palackého ul., NJ
CENA 130 Kč / lekce, celková cena 2 080 Kč ( 16 lekcí)
S KÝM Kateřina Plánka
VÍCE INFO andrea.erbenova@proficionj.cz, 777 708 445

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí

v Novém Jičíně.