Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Spolu jinak I. - VII.

Projekt se zaměřuje na vytvoření komplexní nabídky služeb pro rodiny. Jedná se o služby, které mají preventivní a podpůrný charakter. Mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny.

Projekt Spolu jinak VII. navazuje na úspěšné projekty Spolu jinak I.-VI., které byly realizované v letech 2009 – 2015..

Cílem

je zvýšení rodičovských kompetencí a předcházení negativních jevů v rodině.

Proto projekt zahrnuje aktivity jak skupinové, tak individuální. V obou případech je vyžadováno aktivní zapojení rodičů, resp. rodičů s dětmi pod vedením zkušených odborníků v dané oblasti. V rámci projektu jsme se zaměřili na vytvoření komplexní nabídky aktivit pro rodiče s dětmi směřující k předcházení negativních jevů v rodině.

Cílovou skupinu 

tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři.
 

Aktivity

individuální poradenství, skupinové poradenství, interaktivní semináře, kurzy, workshopy, diskusní a podpůrné rodičovské skupiny a nově mastermindové skupiny.

 

Tento projekt realizujeme úspěšně již šestým rokem za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a Města Nový Jičín.

 

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí

v Novém Jičíně.