Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

ZELENÉ KLUBKO

Zelené klubko  (děti cca od 2 do 3,5 let))

Volnočasový kroužek pro rodiče s dětmi. Zahrnuje všechny prvky pro podporu rozvoje dětí (pohybová cvičení, jemná a hrubá motorika, tvoření všeho druhu) se zaměřením na podpoření vztahu dětí k přírodě. Každým tématem nás bude provázet pohádka pro děti.

 

Kroužek bude probíhat po dobu 2h zejména venku se zázemím ve cvičebně za přítomnosti rodičů.

Obsahem bude seznámení s koloběhem přírody a tím, jak do něj člověk může pozitivně i negativně zasáhnout svým chováním, a to zprostředkováním informací formou hry a společného zážitku. Součástí bude i péče o malou svépomocně vytvořenou Provázkovu zahrádku a společná péče o jednoduché plodiny. Účastníci kroužku, tak budou moci zažít v malém výsev a výsadbu, pěstování i sklizeň včetně přípravy svých drobných pokrmů či dekorací.

V rámci kroužku budou probíhat i výlety do přírody se hrami zaměřenými na posílení vztahu dětí k přírodě. Dále budou do kroužku zahrnuty společné dílny na výrobu hraček, pomůcek, kosmetiky nejen pro maminky, aj.

Aktivity budou uzpůsobeny počasí a budou tak probíhat zejména venku nebo vevnitř ve cvičebně Provázku v přízemí.

Cílem kroužku bude:

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu.
Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
Rozvoj úcty k životu, vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí.
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
Naučit vnímat přírodu všemi smysly, protože příroda promlouvá ke každému jinou řečí.
Hledat, objevovat a citlivě vnímat krásy a taje přírody.
Vzbudit zájem o přírodu a chránit ji.

Děti nadále povedeme ke správným návykům ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, zdravé výživy, dostatek pohybové aktivity, předcházet nezdravým návykům.

 

Organizace kroužku

Zahájení:                 V případě absenci lektorky na lekcích budou lekce nahrazené. Kurz neprobíhá o prázdninách a ve státní svátky.

REGISTRACE ZDE


 

KDY úterý od 9.00 - 11.00 hod
KDE cvičebna v přízemí RC Provázek
S KÝM Mgr. Renáta Choleíková
CENA 1620,- Kč / 9 lekcí
VÍCE INFO u Andrej, tel. 777 708 445, andrea.erbenova@proficionj.cz
I.POLOLETÍ 2018 - 2019 5.3. - 7.5.2019

Kontakt

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde.

 

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.
sídlo:  B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín, IČ: 227 34 147,
bankovní spojení: 2701058749 / 2010